KONTAKT

Sprawdź
gdzie nas znaleźć

Spółki grupy Sanmar:

 • Sanmar Group Sp. z o.o.
  ul. Dąbrowskiego 292,
  60-406 Poznań
  NIP: 7822572513,
  REGON: 302732896

 • Spółka zarejestrowana w Sądzie
  Rejonowym Poznań-Nowe
  Miasto i Wilda w Poznaniu VIII
  Wydz. Gospodarczy - KRS o nr:
  0000514666, kapitał zakładowy
  50 000 PLN w pełni opłacony

Centrala Spółek Grupy Sanmar

Sekretariat
Dział Handlowy
Spedycja
Dział Rekrutacji, PR i Marketingu

Oddziały Spółek Grupy Sanmar

Łódź
Skierniewice
Tychy
Zielona Góra

Biura spedycyjne czynne w godzinach 8:00 - 16:00.

Sekretariat czynny w godzinach 7:30 - 16:00.