NEWSROOM

SANMAR Gazelą Biznesu 2015

Po raz kolejny przyznano nam tytuł Gazeli Biznesu, tym razem za ubiegły 2015 rok.

Podobnie jak w zeszłym roku, przystąpiliśmy do rankingu Pulsu Biznesu opracowywanego przez wywiadownie gospodarczą Coface przy patronacie Ministerstwa Gospodarki, oceniającego dynamikę rozwoju podmiotów gospodarczych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw w całej Polsce. Do rankingu zakwalifikować mogły się firmy spełniające ściśle określone kryteria m.in. istniejące na rynku nieprzerwanie minimum od 2011 roku, odnotowujące wzrost przychodów ze sprzedaży rok do roku, nie wykazujące straty w swojej działalności . O pozycji w rankingu decydował dynamizm wzrostu przychodów mierzony procentowo.

Nie tylko zakwalifikowaliśmy się i pomyślnie przeszliśmy etap oceny, ale co najważniejsze wspięliśmy się w rankingu o 600 miejsc w górę, zajmując 117 miejsce w rankingu regionalnym. To naprawdę olbrzymi sukces! To kolejny dowód na to, że tworzymy wspaniały, unikalny zespół. Nie taki z nazwy, ale zespół z prawdziwego zdarzenia, gdzie żaden z nas nie znalazł się przypadkowo. Zespół, w którym każdy z nas ma swoje cele, które konsekwentnie każdego dnia realizuje. Gdzie praca jest pasją a nie złem koniecznym. Gdzie panuje zdrowa i motywująca atmosfera. Gdzie wszyscy gramy do jednej bramki. To także potwierdzenie faktu, że jesteśmy najlepsi w tym co robimy.

Trzymamy kciuki za kolejny, trwający już rok 2016, aby był równie udany. Z takim zespołem jak nasz, to tylko czysta formalność.