NEWSROOM

Mecenat nad talentem

Przed projektem „Powrót do Atlanty”, o którym już Państwa informowaliśmy, postawiliśmy wysokie wymagania. Zakłada on nie tylko popularyzację dyscypliny zapasów ale i krzewienie zasad fair-play wśród młodych sportowców.

Jesteśmy przekonani, że w przyszłość dzieci należy inwestować na samym starcie, tak by dać szansę tym najlepszym rozwinąć skrzydła. Talent połączony z młodością i przykładną postawą zasługuje na promocję. Poprzez nasze stypendia wspieramy karierę utalentowanych sportowców, gwarantując rozwój i stabilizację tym najmłodszym adeptom dyscypliny zapaśniczej. Mamy nadzieję, że ta swojego rodzaju inwestycja w młode talenty, zaowocuje następnymi medalami… być może olimpijskimi.

Ten mecenat rozpatrujemy jednak nie tylko w kategoriach pomocy finansowej, ale przede wszystkim jako wspieranie sportu w jego najczystszej postaci, nieskażonego niezdrową rywalizacją. Spełnia on także swojego rodzaju misję rozwoju i wychowania w duchu sportu, obowiązku i systematyczności. Jednocześnie jest to także promocja zdrowego stylu życia.